NL EN FR

Villa Vandenbussche, Tielt / photo: Pixelit

After all, a collection is only human

09.05 - 20.06.2021
Villa Vandenbusche

Summer Camp

09.08 - 13.08.2021

A permanent artwork by Lieve D’hondt

Terre Thaemlitz, still uit Interstices (2001-3)

Terre Thaemlitz - Interstices

18.06 - 01.08.2021
Woning Van Wassenhove

MDD online Talks

19.06.2021
Natascha Drabbe, Amaryllis Jacobs, Jonas Vansteenkiste with Laurens Otto

Hans Op de Beeck - Wunderkammer / foto: Tim Van de Velde

WunderSundays

14.03 - 25.07.2021
Wunderkammer

MDD closed

Maisons d`art Moderne

up-to-date?

d-artagnan | all for advertising