NL EN FR

Sculpture, Valeurs inversées, 1973 (copyrights: Didier Vermeiren / ADAGP)

22/01/2012 - 01/04/2012

 

Tentoonstellingszicht (copyrights: Didier Vermeiren / ADAGP - foto: Virginie Schreyen)
Tentoonstellingszicht (copyrights: Didier Vermeiren / ADAGP - foto: Virginie Schreyen)
La maison #2, 2009 (copyrights: Didier Vermeiren / ADAGP - foto: Virginie Schreyen)
d-artagnan | all for advertising