Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Tuinfeest & Veilingen

Version Française English version


Jan Steyaert, voorzitter,
Joost Declercq, directeur,
de Raad van Bestuur en het DD-team

nodigen u graag uit op de 10de editie van het Tuinfeest dat doorgaat op zaterdag 3 september 2016 vanaf 18u in de tuin van het museum Dhondt-Dhaenens.

Wandelbuffet, dj-set en benefietveilingen verzorgd door Christie’s en
Paddle 8 ter ondersteuning van de werking van het museum.
 


18:00 verwelkoming en aperitief
19:00 diner verzorgd door Silverspoon
21:00 state of the arts, Nástio Mosquito
21:15 live veiling Christie's
22:15 DJ-set (tot 01:00)

doorlopend... via een aantal Paddle8 iPads kunt u tot middernacht online bieden op de werken van de internetveiling.

De tentoonstelling Biënnale van de Schilderkunst is gratis te bezichtigen tot 21:00.


Kaarten zijn beschikbaar aan € 75,00 per persoon (all-in) door storting op IBAN BE40 7370 0805 3063 met vermelding “Tuinfeest MDD”.  De toegangskaarten en veilingcatalogus worden u per post bezorgd.

Het museum extra steunen?
Reserveer een tafel met zitplaatsen voor 10 personen aan 2.250 € (aperitief, champagne, wijnen, meer gangen menu en bediening inbegrepen).Info:
Beatrice Pecceu, beatrice.pecceu@museumdd.be, +32 (0)9 330 17 30
www.museumdd.be


Veilingcatalogus


catalogus van de kunstwerken


Tentoonstelling pop-up van de te veilen kunstwerken

zaterdag 20 augustus - vrijdag 2 september 2016

Museumlaan 18 - 9831 Deurle
(An upcoming project of Glenn Sestig Architects)


Gewijzigde parkingsituatie

Om alles vlot en gemakkelijk te laten verlopen vragen we iedereen om te parkeren op Parking 4 van Flanders Expo: Maaltekouter 1, 9051 Gent. (Parking 4 is die avond exclusief voorbehouden voor het museum Dhondt-Dhaenens).

Vanaf 17u30 tot 2u ’s nachts rijden MINI-busjes en MINI’s voortdurend heen en weer van de parking naar het museum Dhondt-Dhaenens.

Het is niet mogelijk te parkeren in de ruime omgeving van het museum Dhondt-Dhaenens!

Flanders Expo is gelegen aan afrit 14 van de E40 Brussel – Oostende.

• Vanuit Antwerpen (E17) neemt u op de verkeerswisselaar Zwijnaarde de R4 (Eeklo/EXPO – The Loop).
• Komende van de E17 vanuit Kortrijk volgt u vanaf de verkeerswisselaar Zwijnaarde de aanduiding ‘EXPO’.

plan om af te drukken!Facebook Facebook Facebook
verzend naar een vriend

Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Garden Party & Ventes aux enchères

Nederlandse versie English version


Invitation

Jan Steyaert, président,
Joost Declercq, directeur,
le Conseil d'Administration et le DD-team

ont le plaisir de vous inviter à la dixième édition de la Garden Party qui aura lieu dans le jardin du museé Dhondt-Dhaenens le samedi 3 septembre 2016 à partir de 18h.

Walking buffet, dj-set et ventes aux enchères par Christie’s et Paddle 8 pour soutenir le fonctionnement du musée.
 


Programme

18:00 accueil et apéritif
19:00 dîner concocté par Silverspoon
21:00 state of the arts, Nástio Mosquito
21:15 vente aux enchères organisée par Christie's
22:15 DJ-set (tot 01:00)

toute la soirée... des iPad Paddle8 seront disponibles jusqu'à minuit pour surenchérir sur les oeuvres de la vente Internet.

L'exposition Biennale de la Peinture sera accessible gratuitement jusqu'à 21:00.


Billets

Les billets sont à € 75,00 par personne (all-in); virement sur le compte IBAN BE40 7370 0805 3063, avec mention “Garden Party MDD”.  Les billets d'entrée et le catalogue de vente vous seront envoyés par courrier.

Réservez une table pour dix personnes à € 2.250,00 (apéritif, champagne, vins, menu à plusieurs plats et service inclus) et supportez davantage le musée.


Info:
Beatrice Pecceu, beatrice.pecceu@museumdd.be, +32 (0)9 330 17 30
www.museumdd.be


Catalogue de vente


catalogue avec toutes les oeuvres d'art


Exposition pop-up des enchères

samedi 20 août- vendredi 2 septembre 2016

Museumlaan 18 - 9831 Deurle
(An upcoming project of Glenn Sestig Architects)
 


Parking altéré

Pour une organisation optimale, nous vous prions de vous garer sur le Parking 4 du Flanders Expo: Maaltekouter 1, 9051 Gent (Parking 4 sera réservé exclusivement pour le musée Dhondt-Dhaenens).

A partir de 17h30 jusqu’à 2h la nuit des voitures MINI feront la navette entre le parking et le musée.

Il est impossible de se garer dans les alentours du musée Dhondt-Dhaenens!

Flanders Expo est situé à la sortie 14 de l’autoroute E40 Bruxelles-Ostende.

• En venant d’ Anvers ( E17 ) prendre la R4 ( Eeklo / EXPO - The Loop ) à la hauteur de Zwijnaarde
• En venant de Courtrai (E17) suivre les panneaux EXPO depuis Zwijnaarde

plan pour imprimer!Facebook Facebook Facebook
envoyer a un ami

Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Garden Party & Auctions

Nederlandse versie Version Française


Invitation

Jan Steyaert, chairman,
Joost Declercq, director,
the Board of Directors and the DD-team

have the pleasure to invite you to the tenth edition of the Garden Party, which will take place in the garden of the museum Dhondt-Dhaenens on Saturday, September 3, 2016 from 6 p.m.

Walking Buffet, dj-set and benefit auctions organized by Christie's and Paddle 8 in support of the museum.
 


Programme

18:00 welcoming and apéritif
19:00 dinner catered by Silverspoon
21:00 state of the arts, Nástio Mosquito
21:15 live auction Christie's
22:15 DJ-set (until 01:00)

Throughout the evening, thanks to the Paddle8 Ipads available you will be able to bid on the works of the internet auction until midnight.

The exhibition Biennale of Painting is open free of charge until 9 pm.


Tickets

Tickets can be purchased by transferring € 75,00 per person (all inclusive) to IBAN BE40 7370 0805 3063 with reference "Garden Party MDD ". The admission tickets and auction catalogue will be sent to you by post.

Do you want to give extra support to the museum?
Book a table for 10 persons at 2.250 €  (apéritif, champagne, wines, multi-course menu and service included).Information:
Beatrice Pecceu, beatrice.pecceu@museumdd.be, +32 (0)9 330 17 30
www.museumdd.be


Auction catalogue


catalogue with all artworks


Exhibition pop-up of all the auction works

Saturday August, 20 - Friday September, 2, 2016

Museumlaan 18 - 9831 Deurle
(An upcoming project of Glenn Sestig Architects)
 


Amended parking situation

To accommodate everyone we kindly ask all in attendance to park at Parking 4 of Flanders Expo : Maaltekouter 1, 9051 Ghent. (Parking 4 is reserved exclusively for the museum Dhondt-Dhaenens that evening).

From 5.30 pm till 2 am minivans and MINI’s will regularly shuttle back and forth between the parking lot Parking 4 and the museum Dhondt-Dhaenens.

Please note that there will be no accessible parking near the museum Dhondt-Dhaenens!

Flanders Expo is located at Exit 14 of the E40 Brussels - Ostend.

• From Antwerp (E17) take the R4 (Eeklo / EXPO - The Loop) at Zwijnaarde.
• Using the E17 from Kortrijk follow the sign EXPO at Zwijnaarde.

plan to print!Facebook Facebook Facebook
send to a friend