Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Kamrooz Aram persbericht

Version Française English version

A Monument for Living In Defeat, 2016, courtesy of the artist and Green Art Gallery, Dubai


Kamrooz Aram
05.02 - 09.04.2017

Ornament for Indifferent Architecture

Ornament for Indifferent Architecture is de eerste Europese museale tentoonstelling van Kamrooz Aram (°1978, Iran, woont en werkt in New York). Zijn diverse werk behandelt vaak de gecompliceerde relatie tussen de moderne schilderkunst en het ornament. Door het gebruik van verschillende media, waaronder verf, collage, tekening en installatie, beoogt Aram een heronderhandeling van de hiërarchische waarden inherent aan de kunstgeschiedenis. De kijker wordt zo uitgedaagd de zogenaamde minderwaardige positie van de decoratieve kunsten te herzien ten opzichte van moderne kunst die doorgaans geassocieerd wordt met persoonlijke expressiviteit en originaliteit.


Ornamental Composition for Social Spaces (1), 2016 (detail)
courtesy of the artist
and Green Art Gallery, Dubai

Meer informatie

persbericht

afbeeldingen

Een persmoment is voorzien op vrijdag 3 februari vanaf 11u met aanwezigheid van de kunstenaar. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Charlotte Crevits:

- +32 9 330 17 30
- charlotte.crevits@museumdd.bePatroons  Rinaldo Castelli - Virginie Cigrang - Benedicte De Pauw - Michel Delfosse - Arnold Devroe - Regine Dumolin - Miene Gillion - Eric & Marc Hemeleers - Marianne Hoet - Luc Keppens - Marc Maertens - Paul Thiers - James Van Damme - Tanguy Van Quickenborne - Leo Van Tuyckom - Pierre Verschaffel en anonieme leden  Schenkers  Advocatenkantoor Keirsmaekers - Zeno X Gallery en anonieme schenkers  Structurele sponsors  Christie's - Eeckman Art & Insurance - Eland  Tentoonstellingssponsors  BNP Paribas Fortis - Bank Degroof Petercam - Limited Edition  Bedrijfsclub  Atlas Reizen - Barista Coffee & Cake - Bio Bakkerij De Trog - bROODSTOP - Deloitte Bedrijfsrevisoren - Deloitte Fiduciaire - Duvel Moortgat - Filliers - Houthandel Lecoutere - Jet Import - Mobull Art Packers and Shippers - Pentacon bvba - Stone - Van Den Weghe - Westmalle  Mediapartner  Klara


Facebook Facebook Facebook
verzend naar een vriend

Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Kamrooz Aram communique de presse

Nederlandse versie English version

A Monument for Living In Defeat, 2016, courtesy of the artist and Green Art Gallery, Dubai


Kamrooz Aram
05.02 - 09.04.2017

Ornament for Indifferent Architecture

Ornament for Indifferent Architecture est la première exposition muséale Européenne de Kamrooz Aram (° 1978, Iran, vivant et travaillant à New York). L’œuvre variée traite souvent de la relation complexe entre la peinture moderne et l’ornement. En utilisant différents médias tels que la peinture, le collage, le dessin ou l’installation, Kamrooz Aram vise à renégocier les valeurs hiérarchiques inhérentes à l’histoire de l’art. Le spectateur est ainsi invité à revoir la prétendue position d’infériorité des arts décoratifs par rapport à l’art moderne, qui est généralement associé à l’expressivité personnelle et l’originalité.


Ornamental Composition for Social Spaces (1), 2016 (detail)
courtesy of the artist
and Green Art Gallery, Dubai

Plus d informations

communiqué de presse

images

Une conférence de presse est prévue le vendredi 3 février à partir de 11 heures en présence de l'artiste. Veuillez contacter Charlotte Crevits pour de plus amples informations:

- +32 9 330 17 30
- charlotte.crevits@museumdd.bePatrons  Rinaldo Castelli - Virginie Cigrang - Benedicte De Pauw - Michel Delfosse - Arnold Devroe - Regine Dumolin - Miene Gillion - Eric & Marc Hemeleers - Marianne Hoet - Luc Keppens - Marc Maertens - Paul Thiers - James Van Damme - Tanguy Van Quickenborne - Leo Van Tuyckom - Pierre Verschaffel et des membres anonymes  Donateurs  Advocatenkantoor Keirsmaekers - Zeno X Gallery et des donateurs anonymes Sponsors structurels Christie's - Eeckman Art & Insurance - Eland  Sponsors exposition  BNP Paribas Fortis - Bank Degroof Petercam - Limited Edition Club d'entreprises  Atlas Reizen - Barista Coffee & Cake - Bio Bakkerij De Trog - bROODSTOP - Deloitte Bedrijfsrevisoren - Deloitte Fiduciaire - Duvel Moortgat - Filliers - Houthandel Lecoutere - Jet Import - Mobull Art Packers and Shippers - Pentacon bvba - Stone - Van Den Weghe - Westmalle  Partenaire média  Klara


Facebook Facebook Facebook
envoyer a un ami

Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Kamrooz Aram press release

Nederlandse versie Version Française

A Monument for Living In Defeat, 2016, courtesy of the artist and Green Art Gallery, Dubai


Kamrooz Aram
05.02 - 09.04.2017

Ornament for Indifferent Architecture

Ornament for Indifferent Architecture is the first European museum exhibition of Kamrooz Aram (born 1978, Iran, lives and works in New York). His varied oeuvre often deals with the complex relationship between modern painting and ornament. Through the use of a variety of media including painting, collage and sculpture, Aram seeks a renegotiation of the hierarchical values inherent in art history. The viewer is challenged to reconsider the supposedly lesser position of the decorative arts as something inferior to modern art, which is often associated with individualist expression and originality.


Ornamental Composition for Social Spaces (1), 2016 (detail)
courtesy of the artist
and Green Art Gallery, Dubai

More information

press release

pictures

A press conference is scheduled on Friday, February 3rd from 11 am with the artist attending. Please contact Charlotte Crevits for further informations:

- +32 9 330 17 30
- charlotte.crevits@museumdd.bePatrons  Rinaldo Castelli - Virginie Cigrang - Benedicte De Pauw - Michel Delfosse - Arnold Devroe - Regine Dumolin - Miene Gillion - Eric & Marc Hemeleers - Marianne Hoet - Luc Keppens - Marc Maertens - Paul Thiers - James Van Damme - Tanguy Van Quickenborne - Leo Van Tuyckom - Pierre Verschaffel and anonymous members  Benefactors  Advocatenkantoor Keirsmaekers - Zeno X Gallery and anonymous benefactors  Structural sponsors  Christie's - Eeckman Art & Insurance - Eland  Exhibition sponsors  BNP Paribas Fortis - Bank Degroof Petercam - Limited Edition  Corporate club  Atlas Reizen - Barista Coffee & Cake - Bio Bakkerij De Trog - bROODSTOP - Deloitte Bedrijfsrevisoren - Deloitte Fiduciaire - Duvel Moortgat - Filliers - Houthandel Lecoutere - Jet Import - Mobull Art Packers and Shippers - Pentacon bvba - Stone - Van Den Weghe - Westmalle  Media sponsor  Klara


Facebook Facebook Facebook
send to a friend