Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Uitnodiging

Version Française English version

Do Buy Night - Dubai 21 maart 2012
Dirk Braeckman


UITNODIGING
Chloe Piene / Rebecca Warren
Bij de buren: Jerry Galle
De Raad van bestuur, de directeur en de medewerkers van het museum Dhondt-Dhaenens nodigen u graag uit op de opening van de tentoonstellingen: 'Chloe Piene / Rebecca Warren / Jerry Galle' op zondag 15 april 2012 om 11 uur.

Deze dag presenteren wij ook met trots onze nieuwste vriendeneditie voor die werd aangemaakt door kunstenaar Ante Timmermans.Opening
zondag 15 april 2012. 11u-13u

Tentoonstelling
15 april - 17 juni 2012
dinsdag t/m zondag van 10u tot 17u


Untitled (CL), 2010
Courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris-Brussels

CHLOE PIENE

In haar tekeningen en sculpturen maakt Chloe Piene (°1972 USA) gebruik van motieven die zowel verwijzen naar erotiek als naar de dood. Haar tekeningen bestaan uit zeer fijne, nerveus getrokken, houtskoollijnen die ledematen en figuren vormen. Deze figuren situeren zich ergens tussen leven en dood, tussen lust en vergankelijkheid. Zowel de sculpturen als de tekeningen lijken te zijn gevormd door de ongecontroleerde intuïtie van de kunstenaar. 

meer info


REBECCA WARREN

Rebecca Warren (°1965 U.K.) positioneert zich in een traditie van moderne figuratieve beeldhouwkunst gedomineerd door mannen zoals Rodin, Giacometti, Picasso en De Kooning. Vertrekkend van vormeloze materie schept ze beelden die de conventies binnen de figuratieve beeldhouwkunst zowel gebruiken als mismeesteren, net als haar illustere voorgangers het - elk op een andere manier - deden. Dankzij de speelse anarchie waarmee ze experimenteert met materialen, technieken, vormgeving en presentatiemogelijkheden, slaagt ze erin om beelden te maken die tegelijk reflecteren over de traditie en boordevol energie en vitaliteit in het ‘nu’ staan.

meer info

studio Rebecca Warren
the artist painting The Main Feeling, 2009-10
Photo Mark Barker, courtesy Maureen Paley, London


Poetic Machine, 2011 / Courtesy of the artist

bij de buren: JERRY GALLE

Naar aanleiding van het doctoraatsonderzoek in de kunsten van Jerry Galle (°1969 België) organiseert het museum Dhondt-Dhaenens een toonmoment van zijn onderzoek naar digitale beeldvorming. Via algoritmes komt Jerry Galle tot een verbinding tussen geluid en beeld en onderzoekt hij hoe computer gegenereerde beelden minder logisch of voorbestemd kunnen zijn.

De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn bij onze buren, museumlaan 16 op zaterdag en zondag van 10u tot 17u.


vriendeneditie 2012: Ante Timmermans

Die dag presenteren wij ook met trots onze nieuwste Vriendeneditie, gemaakt door Ante Timmermans.

Met een ongelofelijke drive maakt Ante Timmermans (°1976 België) tekeningen en objecten die het bestaan registreren met oog voor zowel de tragiek als de humor van de menselijke conditie (en van zijn kunstenaarschap).
Zijn werk is regelmatig te zien in tentoonstellingen in binnen- en buitenland en is opgenomen in de collecties van het SMAK (Gent), MuZEE (Oostende), Fundación ‘La Caixa’ (Barcelona), Kunstmuseum St. Gallen, ...
Meer info over de kunstenaar: www.antetimmermans.de

Deze editie wordt gemaakt in een beperkte oplage van 300 exemplaren en is gratis voor de Vrienden van het Museum.
Vraag uw exemplaar aan de balie van het museum. Opgelet, deze editie heeft een beperkte oplage: Op = Op
Nog geen Vriend van het Museum? Word nu lid en ontvang deze editie gratis.

Gerealiseerd met de steun van JongDD

Ante Timmermans, "TPF", 2012Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
verzend naar een vriend

Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Nederlandse versie English version

Do Buy Night - Dubai 21 maart 2012
Dirk BraeckmanUntitled (CL), 2010
Courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris-Brussels


studio Rebecca Warren
the artist painting The Main Feeling, 2009-10
Photo Mark Barker, courtesy Maureen Paley, London


Poetic Machine, 2011 / Courtesy of the artist


Ante Timmermans, "TPF", 2012Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
envoyer a un ami

Museumlaan 14
B-9831 Deurle
+32(0)9-330 17 30

Invitation

Nederlandse versie Version Française

Do Buy Night - Dubai 21 maart 2012
Dirk Braeckman


INVITATION
Chloe Piene / Rebecca Warren
At our neighbours: Jerry Galle
The Board of Directors, the director and the staff of museum Dhondt-Dhaenens are pleased to invite you to the opening of the following exhibitions: 'Chloe Piene / Rebecca Warren / Jerry Galle' on Sunday April 15 at 11am.

During that day we also proudly present our newest Friends’ Edition, created by Ante Timmermans.Opening
sunday April, 15, 2012. 11am-1pm

Exhibition
April, 15 - June, 17, 2012
tuesday to sunday from 10 am till 5pm


Untitled (CL), 2010
Courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris-Brussels

CHLOE PIENE

In her drawings and sculptures, Chloe Piene (b. 1972, USA) utilises motifs that refer both to eroticism and death. Her drawings consist of very fine, nervously drawn charcoal lines that form figures and limbs. These figures exist somewhere between life and death, between lust and transience. Both the sculptures and the drawings appear to have been formed through the uncontrolled and chaotic intuition of the artist.

more info


REBECCA WARREN

Rebecca Warren (b. 1965, UK) positions herself in a modern tradition of figurative sculpture dominated by men like Rodin, Giacometti, Picasso and De Kooning. Starting from formless matter, she creates images that both employ and subvert the conventions of figurative sculpture, just like her illustrious predecessors did - each in a different way. Through the playful anarchy with which she experiments with materials, techniques, design and presentation possibilities, she manages to create sculptures that present both a reflection on tradition and an energetic and vital presence in the 'now'.

more info

studio Rebecca Warren
the artist painting The Main Feeling, 2009-10
Photo Mark Barker, courtesy Maureen Paley, London


Poetic Machine, 2011 / Courtesy of the artist

at our neighbours: JERRY GALLE

In the context of the doctoral research in the arts of Jerry Galle (b. 1969, Belgium), the Museum Dhondt-Dhaenens organizes a viewing of his research on digital imaging. Using algorithms, Jerry Galle makes a connection between sound and image, and examines how computer-generated images can be less predisposed or logical.

The exhibition will be on view at our neighbours, museumlaan 16 on Saturday and Sunday from 10am till 5pm.


friends' edition 2012: Ante Timmermans

During that day we also proudly present our newest Friends’ Edition, created by Ante Timmermans.

The incredibly driven Ante Timmermans (Belgium ° 1976) makes drawings and objects that capture the everyday existence with an eye for both the tragedy and the humour of the human condition (and his artisthood).
His work is regularly shown in exhibitions at home and abroad and is included in the collections of the SMAK (Ghent), MuZee (Ostend), Fundación 'La Caixa' (Barcelona), Kunstmuseum St. Gallen, ...
More information on the artist: www.antetimmermans.de

This edition is published in a limited edition of 300 copies and is free for the Friends of the Museum.
Order your copy at the museum desk. Please note: this is a limited edition, copies will only be distributed as long as supplies last.
No Friend of the Museum yet? Join now and receive this edition free.

Realized with the support of JongDD

Ante Timmermans, "TPF", 2012Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
send to a friend