Juliaan Lampens, Woning Van Wassenhove, 1972-1974 / foto: Rik Vannevel
NL EN FR

Residenties

In het najaar van 2015 startte het museum Dhondt-Dhaenens met een residentieprogramma in de Woning Van Wassenhove. Vanaf 2018 biedt ook The Wunderkammer Residence, gelegen langs de Leie vlakbij het museum ruimte voor residenten.

Residenten worden geselecteerd op basis van een voorstel voor een ontwikkelingsgericht of reflectief onderzoeksproject. De residenties moeten een plek van dialoog en ontmoeting zijn, een manier om denkers en scheppers samen te brengen, te verbinden. Woning Van Wassenhove kan ook een plek zijn waar kunstenaars of kleine collectieven samen projecten uitwerken.

Er wordt geen vaste tijdsspanne vastgelegd: een residentie kan 2 dagen tot 3 maanden duren, naargelang de wensen en bedoelingen van de resident en beschikbaarheid van de woning. Een aantal van de residenties zullen worden ingevuld en opgevolgd samen met de Vakgroepen Architectuur en Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent.

Voorstellen voor residentie kunt u sturen naar info@museumdd.be

d-artagnan | all for advertising