NL EN FR

SVR - architects

Vanaf januari gaat de eerste renovatiefase door SVR-ARCHITECTS van start, die tot het najaar van 2021 zal duren.

Deze eerste fase binnen een groter renovatieplan is mogelijk gemaakt door talrijke genereuze giften van kunstenaars, galerijen, private schenkers en bedrijven. Om het volledige museum en zijn omgeving in volgende fases te renoveren, zijn er nog extra middelen nodig.

Steun ons via support@museumdd.be

Art funding

Het museum dankt zijn uitstraling aan de genereuze bijdragen van zowel particulieren als bedrijven. Het museum is dankbaar voor elke steun. Als MDD partner ondersteunt u actief het culturele en maatschappelijke doel van het museum. Tegelijkertijd biedt een samenwerking mogelijkheden om uw bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. Wij hopen zo een blijvende partnership uit te bouwen om gezamenlijk onze ambitieuze toekomstplannen te realiseren. Partner worden kan op verschillende niveaus, van structurele partner tot tentoonstellingspartner met telkens een verschillende return.

• Als structurele partner wordt uw bedrijf bevoorrechte partner van alle tentoonstellingen.
• Als tentoonstellingspartner wordt uw bedrijf bevoorrechte sponsor van de tentoonstelling naar keuze.
• U wordt lid van onze bedrijfsclub door deze welbepaalde bijdrage als ondersteuning te betalen.
• Als projectpartner verbindt uw bedrijf zich met een welbepaal project zoals ons jaarlijks MDD feest & veiling.
• Als residentiepartner ondersteunt u mee de residentie-werking in de Woning Van Wassenhove en The Wunderkammer Residence.

Meer inlichtingen: monique.famaey@museumdd.be

d-artagnan | all for advertising