NL EN FR

Jules & Irma Dhondt-Dhaenens

Historiek

Het museum Dhondt-Dhaenens, vlak bij de dorpskern van Deurle en aan de Leie gelegen, werd opgericht door het echtpaar Jules en Irma Dhondt-Dhaenens. Zij gaven in 1967 de opdracht aan architect Erik Van Biervliet om een modernistisch gebouw te realiseren in de nabijheid van hun eigen woning. Het museum moest hun eigen collectie herbergen en tegelijk een plaats zijn waar diverse culturele en artistieke activiteiten mogelijk waren.

Bij de eerste steenlegging van het Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens op 19 september 1967, werd een loden buis ingemetseld met daarin de statuten van het nieuw te bouwen museum. In die statuten werd bepaald dat het museum tot doel had om de verzameling kunstwerken, voortkomend uit de collectie van de heer en mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens te herbergen en voor het publiek toegankelijk te maken.

 

1ste steenlegging 1967

Het gebouw en de bijhorende gronden konden tevens dienen voor het inrichten van allerhande manifestaties die de algemene cultuur en het welzijn in Vlaanderen zouden bevorderen. De wil van het echtpaar bestond erin om via die culturele weg het Vlaamse volk te ontvoogden. Jules Dhondt was al lang één van de trouwste mecenassen van de Vlaamse Beweging zonder zich ooit expliciet politiek te profileren. Zo was hij één van de stichters van de Handelsbank, de eerste Vlaamse bank. Ook financierde hij begin jaren zestig het eerste Festival van Vlaanderen in Brussel, wat toen als een provocerend statement van de Vlamingen in Brussel werd ervaren. Met de werking van het museum hoopte Jules Dhondt het Vlaamse volk cultureel te verheffen. Om te zetelen in de Raad van Beheer nodigde Jules Dhondt geëngageerde mensen van diverse politieke strekkingen uit, die allen voorvechters waren van de Vlaamse zaak. De inspanningen voor een cultureel en economisch onafhankelijk Vlaanderen moeten gezien worden in een juist tijdskader. Het gaat om een streven naar vrijheid en een erkenning van de Vlaamse taal en het Vlaamse erfgoed. Het echtpaar zag het museum als cultuurgenerator voor de streek. Terwijl de Vereniging van het MHK in Gent en het ICC in Antwerpen zich al in die tijd toespitsten op de internationale actuele kunst, wou het museum Dhondt-Dhaenens een platform bieden aan lokale of Vlaamse kunstenaars.

Op 30 november 1968 had de plechtige opening van het museum plaats. Walther Vanbeselaere, toenmalig conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, gaf in een toespraak de volgende raad aan het talrijk opgekomen publiek voor de opening: "Kom terug naar dit Museum, alleen, overdag en het liefst bij zonneweer, want pas dan zult u elk schilderij in u kunnen opnemen, tot leven gewekt door de zegen van het onvervangbare daglicht, opgenomen in een blanke omgeving en in een levend contact met het heerlijke Leielandschap dat U, van uit de zaal, dank zij de verticale spleetramen, bestendig aanwezig ziet en kunt bewonderen, tot de overkoepelende hemel toe, die als een zegen hoog boven de heerlijke daad van deze schenking blijft gespannen."


Opening Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens 30.11.68 / Walther Vanbeselaere


Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens 1968


Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens 1968


Pre- opening Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens 1968

d-artagnan | all for advertising