NL EN FR

Residenties

In het najaar van 2015 startte het museum Dhondt-Dhaenens met een residentieprogramma in de Woning Van Wassenhove. Sinds 2018 biedt ook The Wunderkammer Residence, gelegen langs de Leie vlakbij het museum, ruimte voor residenten. De beide residenties beogen een reflectieve activiteit in het kader van een onderzoeks- of ontwikkelingsgericht project. Met deze nieuwe autonome vrijhavens wil het MDD contact met kunstenaars, onderzoekers, schrijvers, denkers, … intensifiëren en Sint-Martens-Latem en de Leiestreek als een historisch belangrijke inspiratieplek (her)activeren.
 
Subversiviteit vormt het sleutelwoord. Naast reflectie over het museum, haar collecties en het landschap, nodigen de ruimtes uit tot kritische beschouwingen over de eigen praktijk, de architectuur, de (kunst)wereld en bredere, maatschappelijke structuren. De residenties willen fungeren als creatieve denktanks in een museale, landelijke context.
 
De residentie streeft naar dialoog en uitwisseling tussen de resident en het museum, haar staf en haar entourage. Centraal staan inzichten, gedachten, ontmoetingen, onderzoeken of kleinschalige creaties die onze dagelijkse museale werking intensifiëren en uitdagen – en omgekeerd, een duidelijke meerwaarde kunnen betekenen voor de resident.
 
Aan de hand van een langdurig verblijf en ontmoetingen wil het MDD traagheid, rust en intimiteit initiëren en een adempauze bieden in het versnelde tempo van de kunstwereld.
 
Met de residenties wil het MDD ook cross-disciplinariteit binnen het kunstenveld stimuleren. De ruimtes staan dan ook open voor personen uit verschillende vakgebieden en disciplines.

© Juliaan Lampens / foto: Rik Vannevel

Woning Van Wassenhove

Studio Hans Op de Beeck / foto: Tim Van de Velde

The Wunderkammer Residence

Applicatie

Het aantal residenten per jaar is gering gezien de vermelde focus op dialoog en traagheid. De residenten worden jaarlijks intern ingevuld door de curatoriële staf van het museum Dhondt-Dhaenens. Deze selectie is het resultaat van de heersende inhoudelijke interesses verbonden aan de dagelijkse artistieke werking van het museum.
 
Een aantal residenties kunnen worden ingevuld via applicatie. Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken via een korte motivatie (vrije vorm) of via een aanbeveling van een vorige resident. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar info@museumdd.be.
Enkel bij interesse, zal verder contact worden opgenomen.
 

Wetenschappelijk onderzoek

Bij specifieke interesse voor wetenschappelijk onderzoek naar de bibliotheek Jan Hoet, de collectie Dhondt-Dhaenens of de architectuur van Juliaan Lampens, gelieve contact op te nemen via info@museumdd.be.
 

Puilaetco Dewaay Private Bankers en Axel Vervoordt Gallery ondersteunen respectievelijk het MDD-residentieprogramma van de Woning Van Wassenhove en The Wunderkammer Residence.

d-artagnan | all for advertising