NL EN FR

Graphic design Chloe D Hauwe

30.06.19 - 29.09.19


Met Schöne Sentimenten zet het museum Dhondt-Dhaenens deze zomer het potentieel van haar collectie in de kijker. In de tentoonstelling gaan de kernwerken uit de eigen collectie in dialoog met kunstwerken uit private collecties die het MDD momenteel beheert of in de toekomst zou willen beheren. Het geheel is daarom geen klassieke, maar een imaginaire collectiepresentatie. Reële kunstwerken worden gecombineerd met 'afwezige' werken met als bedoeling het belang, de capaciteit en mogelijkheden van de getoonde collecties te beklemtonen.

→ Download bezoekersgids

Een bijzondere blik


De kern van de tentoonstelling zijn de collecties Dhondt-Dhaenens, Matthys-Colle en Cooreman, die elk een belangrijke rol gespeeld hebben in het acceptatieproces van moderne en hedendaagse kunst in Vlaanderen. Samen overspannen ze de ruime twintigste eeuw en geven als geheel een bijzondere blik op stijlen, genres en stromingen: van het Vlaamse modernisme uit de eigen collectie, over de naoorlogse Belgische en Amerikaanse kunst uit de Matthys-Colle collectie tot eigentijdse, globale kunst uit de Cooreman collectie.


       Edgard Tytgat, Herinnering aan een zondag, 1926
       museum Dhondt-Dhaenens / © Sabam Belgium 2019

Iconische werken uit de collectie Dhondt-Dhaenens van onder meer Albert Servaes, Rik Wouters, Constant Permeke en James Ensor, worden zo geconfronteerd met gevestigde namen als Franz West en Thierry De Cordier en jong talent als Sarah Baker en Lucy Mckenzie. De kunstwerken zijn gepresenteerd in een aantal groepages: inhoudelijke verbanden, attitudes, esthetische of formele keuzes rijgen de werken vrijelijk aaneen. De labyrintische opstelling met doorkijken genereert tegelijk ruimte voor nieuwe associaties en prikkelt de verbeelding van de kijker.
 
Schöne Sentimenten verwijst naar een gelijknamige editie van de kunstenaar Jan Vercruysse die een centrale plaats krijgt in de tentoonstelling. De titel alludeert impliciet naar de schoonheid, maar ook naar de broosheid van een museumcollectie. Aan de hand van deze suggestieve collectiepresentatie, in een eigenzinnige scenografie van Maxime Prananto, en met de enorme reeks affiches van Michel François in en rondom het MDD worden vragen en eventuele oplossingen voor de toekomst van deze verzamelingen opgeroepen.

Schöne Sentimenten, courtesy museum Dhondt-Dhaenens / foto: Rik Vannevel

Met


Atelier E.B. , Sarah Baker, Hans Bellmer, Michaël Borremans*, Jean-Marc Bustamante*, Christo*, Franz Courtens, Thierry De Cordier, Raoul De Keyser*, Elmgreen & Dragset, Lili Dujourie*, James Ensor, Henri Evenepoel, Joel Fisher, Alicia Framis*, Michel François, Gilbert & George*, Domenico Gnoli*, Mike Kelley*, Martin Kippenberger, Konrad Klapheck*, John Kørner*, Art & Language*, Lucy Mckenzie, Mario Merz*, Matt Mullican, Juan Muñoz*, Bruce Nauman*, Claes Oldenburg*, Cornelia Parker, Constant Permeke, Thomas Ruff, Gregor Schneider, Thomas Schütte, Albert Servaes, Andreas Slominski, Gustave De Smet, Josh Smith*, Jean Tinguely*, Ryan Trecartin*, Joëlle Tuerlinckx, Luc Tuymans*, Edgard Tytgat, Frits Van den Berghe, Jan Vercruysse, Andy Warhol*, Marthe Wery, Tom Wesselmann*, Franz West, Rik Wouters & Lynette Yiadom-Boakye.
*niet fysiek aanwezig in de tentoonstelling

Een belangrijke meerwaarde


Gezien de historisch gegroeide gevoeligheid van het museum Dhondt-Dhaenens voor de betekenis van de geëngageerde kunstverzamelaar heeft het MDD een bijzondere aandacht voor de museale ontsluiting, het onderzoek en de presentatie van geëngageerde Vlaamse privéverzamelingen. Sinds 2007 werd door Tanguy Eeckhout, voormalig curator van het MDD, wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar private collecties die een belangrijke rol hebben gespeeld binnen het acceptatieproces van hedendaagse kunst in België en waarvan het belang de private sfeer overstijgt, wat sindsdien neerslag kreeg in tweejaarlijkse collectiepresentaties.
 
Zo was er de tentoonstelling van de verzameling Roger en Hilda Matthys-Colle (2007), de verzameling Wilfried en Yannicke Cooreman (2009), de verzameling Tony Herbert (2011) en de verzameling Jeanne en Charles Vandenhove (2013). Later werd ook een bedrijfscollectie ontsloten, de Proximus Art Collectie (2015) en een institutionele collectie met de tentoonstelling ‘Walther Vanbeselaere, Verzamelaar voor de Staat, 1948-1973’ (2017).


      Jan Vercruysse, Atopies V, 1985
      Matthys-Colle Collection / © Sabam Belgium 2019
      foto: Henk Schoenmakers

 
Deze expertise en intense collaboraties met private verzamelingen hebben geleid tot nieuwe vormen van samenwerkingsmodellen en beheersovereenkomsten. Hierdoor werd de laatste jaren het patrimonium van het MDD sterk uitgebreid. Naast de eigen collectie, beheert het MDD vandaag ook een groep werken uit een aantal private collecties die een belangrijke meerwaarde betekenen binnen het Vlaamse en zelfs het internationale museale landschap.

Schöne Sentimenten, courtesy museum Dhondt-Dhaenens / foto: Rik Vannevel

Met bijzondere dank aan

d-artagnan | all for advertising