NL EN FR

Cally Spooner DEAD TIME / (c) Juliaan Lampens / Museum Dhondt-Dhaenens

Cally Spooner - DEAD TIME

16/04/2021 - 30/05/2021

Voor de eerste solotentoonstelling van Cally Spooner in België worden drie onderling verweven werken van de kunstenaar gepresenteerd in Woning Van Wassenhove: Narrator’s Script (2020), Maggie’s Solo (2021) en A Lecture on Stagnation (2018-19). De eerste twee zijn geluidswerken, het derde is een publicatie. Elk werk maakt deel uit van Spooners doorlopende project DEAD TIME, dat bestaat uit een gelijknamig performancepartituur van 63 pagina’s. De kunstenaar vertaalt deze partituur, bestaande uit tekeningen, foto’s en fanmail, sinds de samenstelling van de compositie in 2018 stapsgewijs naar live performances, geluid, scripts en installaties.

Een 21e eeuws klimaat waarin alledaagse prestaties digitaal worden beoordeeld, gerangschikt, gevolgd, gekwantificeerd en vervolgens geoogst, beheersen elke dimensie van het leven door ‘chrononormativiteit’.
 
Chrononormativiteit is een imperiale, masculiene standaardisering van tijd die arbeid, lichamen, zenuwstelsels en digitale technologieën ordent in een toekomstgerichte lineariteit. Het doet zich voor onder de noemer van productiviteit en levendigheid, maar het verzwakt de energie die het sociale leven mogelijk maakt en maakt het steeds moeilijker om te onderscheiden wat leeft en wat dood is.
 
Als reactie op deze temporele agressor heeft Cally Spooner gewerkt met een alternatieve temporaliteit, ‘dode tijd’ genaamd, die resistent zou kunnen zijn tegen chrononormativiteit.
 
DEAD TIME weigert toekomstgerichte uitkomsten en belandt in een doordringende tegenwoordige tijd, waarin geen grote actie of narratieve ontwikkeling plaatsvindt. Dode tijd is een gebeurtenis die chrononormatief gezien inactief is en daarom de potentie heeft om leven te herstellen.
 
Narrator’s Script verscheen voor het eerst in Spooner’s solotentoonstelling DEAD TIME, in Art Institute Chicago in 2019. Het werd vervolgens geproduceerd als een geluidswerk voor Common Guild, Glasgow, met behulp van een opname gemaakt in Camden Art Centre in 2020, georganiseerd door en in opdracht gemaakt van Parrhesiades, Londen. Met piano door Neil Luck en de stem van Jesper List Thomsen.
 
Maggie’s Solo is een choreografische studie voor een dans die live zal worden opgevoerd in Walker Art Center, Minneapolis, in juni 2021. In de Woning Van Wassenhove is alleen het opgenomen geluid van deze studie aanwezig; danseres Maggie Segale, losgekoppeld van haar bewegende beeld.
 
Spooner heeft versies van haar A Lecture on Stagnation (2018-19) voorgelezen op verschillende locaties. Het werd geschreven voor Making Oddkin. for joy, for trouble, for volcano love, op het vulkanische eiland Nisyros, gecureerd door Nadja Argyropoulou. Het werd opnieuw bewerkt voor een lezing in boekhandel Casa Bosques in Mexico City en vervolgens vervolledigd via een lezing in de Grüner Salon, Volksbühne Berlin. Dit is de eerste keer dat het in druk verschijnt, uitgegeven door uh books, vormgegeven door Will Holder.

Onze dank gaat uit naar Cally Spooner en Gloria de Risi voor het mogelijk maken van deze tentoonstelling, en naar Will Holder voor het opnemen van A Lecture on Stagnation in de Please Do Not Bend-reeks van uh-books. Museum Dhondt-Dhaenens dankt ook de Juliaan Lampens Estate, en Johan Vandermaelen voor zijn hulp bij de geluidsopstelling.

Dank aan Common Guild en Lynton Talbot van Parrhesiades. Dank aan Maggie Segale voor het dansen van Maggie’s Solo, aan Charles Billot voor het vastleggen van Maggie en aan Tom Sedgwick voor de volledige geluidsmontage. Ook dank aan Hendrik Folkerts voor het cureren van DEAD TIME in 2019 in Art Institute, Chicago, en richting te geven aan de gesprekken sindsdien.

Cally Spooner DEAD TIME / (c) Juliaan Lampens / Museum Dhondt-Dhaenens
Cally Spooner DEAD TIME / (c) Juliaan Lampens / Museum Dhondt-Dhaenens
Cally Spooner DEAD TIME / (c) Juliaan Lampens / Museum Dhondt-Dhaenens
Cally Spooner DEAD TIME / (c) Juliaan Lampens / Museum Dhondt-Dhaenens
Cally Spooner DEAD TIME / (c) Juliaan Lampens / Museum Dhondt-Dhaenens
Cally Spooner DEAD TIME / (c) Juliaan Lampens / Museum Dhondt-Dhaenens
d-artagnan | all for advertising