NL EN FR

Tussenspel

05/04/2003 - 20/04/2003

Van 7 februari tot 21 maart 1999 vond in het Museum Dhondt-Dhaenens de tentoonstelling "NIEUWE PROJECTEN NOUVEAUX PROJETSD.D." van Joëlle Tuerlinckx (Brussel, 1958) plaats. Het MDD heeft inmiddels, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, een gedeelte van deze installatie kunnen aankopen. Deze zal tijdens een korte presentatie geconfronteerd worden met andere werken uit de collectie en daarna doorreizen naar Chicago waar het deel zal uitmaken van een grote overzichtstentoonstelling van Tuerlinckx in The Renaissance Society.

Over haar tentoonstelling antwoordde Joëlle Tuerlinckx destijds op de vraag:

"Joëlle Tuerlinckx, wat doet u en als u geen timmerman bent, wie bent u?"

"Ik doorkruis ruimtes en exploreer de specifieke tijdsdelen bij elk van deze doortochten, ik observeer hoe deze ruimtes – hier in het Museum Dhondt-Dhaenens – op mij overkomen (…) eigenlijk observeer ik hoe de ruimte de mens doordringt en hoe hij de mens op zijn beurt die tijdsblokken, die zelf deel uitmaken van en overlopen vanuit deze ruimtes, in zich draagt. (…)
als zien en lopen werk zijn, wel dan werk ik door te lopen en te zien, het is het moeilijkste om te stoppen, ik stop, ontwikkel vormen van zichtbaarheid, ik ga verder in de ruimte tot waar de vloer muur wordt en de muur begint te twijfelen aan zijn kwaliteiten of zijn naam ‘muur’, ik werk tot het omgekeerde te voorschijn komt net onder de verschijning en het is op dat moment, of het nu de hand is of het hele lichaam die het zegt, als ik het gebouw wordt, als ik die steen daar, het venster hier wordt, als ik het museum wordt en waarschijnlijk de volledige tuin van Dhondt-Dhaenens erbij, het is op dat moment dat ik stop en dat de tentoonstelling begint." 

d-artagnan | all for advertising