Photo: Guy Braeckman
NL EN FR

Photo: Guy Braeckman

(In Search Of) The Perfect Lover

12/10/2003 - 21/12/2003

Tekeningen, uit de collectie Hauser & Wirth, van Louise Bourgeois, Marlene Dumas, Paul McCarthy en Raymond Pettibon

In dialoog met het werk van L.A. Raeven en Koen Theys

i.s.m. Kunsthalle Baden-Baden en Sammlung Hauser und Wirth


Het verband tussen de uiteenlopende en eigenzinnige oeuvres van deze kunstenaars wordt gevonden in hun intensieve uiteenzetting met thema’s als erotiek en seksualiteit, verlangen, conflicten en angsten. De fragiliteit van het medium tekening weerspiegelt het conflictueuze van de creativiteit doordat de tekening zowel een inscriptie als een registratie is op een oppervlak en tegelijkertijd een zacht vloeien van lijn en geweld. Seksualiteit dient hier als een metafoor voor de creatieve impuls, die zichzelf tracht uit te drukken in metaforische dubbelbeelden en een onbelemmerde stijl die het nauwe verband tussen geweld en dood niet tracht te verhullen.

De tentoonstelling toont een groot aantal werken op papier die om redenen van conservering niet getoond kunnen worden in het museum van de Sammlung Hauser & Wirth, een verbouwde locomotiefremise in St. Gallen.

Deze tentoonstelling werd in eerste instantie ontwikkeld door Michaela Unterdörfer, directrice van de Sammlung Hauser & Wirth en Mathhias Winzen, directeur van de Staatliche Kunsthalle Baden-Baden. "(In Search of) the Perfect Lover" is daar te zien van 15 maart tot 11 mei 2003.

De titel van de tentoonstelling citeert in de eerste plaats een werk van Marlene Dumas, maar dus ook op de dubbelzinnige verhouding tussen de fragiele tekening en de aantasting van het blad. We zouden de titel echter ook kunnen interpreteren als een zoektocht naar een perfect (ander) lichaam. Het is deze notie die naar voren gebracht wordt in het videowerk van Koen Theys (B, 1963 – ‘Meeting William Wilson’, 2003) en L.A. Raeven (NL, 1971 – ‘Nature’s Choice’, 2002) dat speciaal voor de tentoonstelling in het MDD aan het geheel wordt toegevoegd.

d-artagnan | all for advertising