Photo: Guy Braeckman
NL EN FR

Franz West, Ordinary Language – 12 Diwans, 1995, Herbert Foundation, Photo: Rony Heirman

FEB.3.2002

03/02/2002 - 31/03/2002

Alicia Framis - Dora Garcia - Dan Graham - On Kawara - Koen Vanmechelen - Franz West


De titel is een verwijzing naar de zogenaamde 'Date Paintings' van On Kawara (JAP) die gezien kunnen worden als momenten waarop er een afspraak tot ontmoeting wordt gemaakt. De kunstenaar heeft immers een afspraak met zichzelf door de bepaling een schilderij te maken van een bepaalde datum. Bovendien betekent "date" niet alleen 'datum', maar ook 'afspraak(je)'.

Verschillende kunstenaars creëren in hun werk ontmoetingsplaatsen. Zo zijn er de zetels van Franz West (AU), de paviljoens van Dan Graham (USA) of de (massage-)kamers en bars van Alicia Framis (S). In de door haar geregistreerde performances organiseert Dora Garcia (S) ontmoetingen tussen haar proxies of plaatsvervangers en het publiek. Bij dit werk kunnen we in navolging van Duchamp stellen dat het uiteindelijk het publiek is dat het kunstwerk maakt.

In het werk rond 'The Cosmoplitan Chicken' gaat het Koen Vanmechelen (B) dan weer nadrukkelijk om "het kruisen over de grenzen heen". Binnen het MDD is er al sprake van de ontmoeting tussen museum en kunstencentrum, tussen vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen, tussen gebouw en tuin.

Parallel aan deze tentoonstelling loopt er echter ook een programma van ontmoetingen in de vorm van lezingen, concerten, workshops en vergaderingen.

 

d-artagnan | all for advertising