© Sophie Kuijken, foto: Henk Schoenmakers
NL EN FR

Henk Schoenmakers

Picture this: Sophie Kuijken

27/03/2011 - 05/06/2011

Bij een eerste oogopslag lijken de werken van Sophie Kuijken (°1965 Brugge) op minutieus uitgevoerde realistische portretten. Het realisme dat ze hanteert is echter van een bedrieglijke aard. De geportretteerde mensen zijn namelijk geen historische figuren, noch kennissen van de kunstenaar. Evenmin zijn het anonieme personen die je op straat zou kunnen tegenkomen. De menselijke figuren die het oeuvre van Sophie Kuijken bevolken lijken wereld- en tijdsvreemd. Hun ietwat vreemde fysieke verschijning en vaak ijzige confronterende blik hebben een bevreemdend en zelfs verontrustend effect op de toeschouwer. Het werk van Sophie Kuijken confronteert ons zo met iets onvatbaar dat niet geënt is op onze realiteit, maar ons leidt naar een onbekende, mysterieuze werkelijkheid.

d-artagnan | all for advertising