NL EN FR

foto: Rik Vannevel

Vijf kunstenaars uit het archief en de collectie van Jan Hoet

27/01/2019 - 26/05/2019

Marina Abramović, Michael Buthe, Mario Merz, Panamarenko & Royden Rabinowitch

Na het overlijden van Jan Hoet in 2014 werd de verzameling boeken en notitieboeken van Hoet door zijn nabestaanden aan het museum Dhondt-Dhaenens overgedragen, dat deze als onderdeel van haar overkoepelende reflectie op collectievorming wil openstellen voor verder onderzoek. Hoets persoonlijke bibliotheekcollectie vindt sinds kort onderdak in The Wunderkammer Residence, een project van de kunstenaar Hans Op de Beeck, gelegen net achter het MDD, aan de oever van de Leie.
 
In dialoog met de nabestaanden werd een selectie gemaakt van vijf kunstenaars met wie Jan Hoet doorheen zijn leven een bijzondere samenwerking heeft gekend: Marina Abramovic, Michael Buthe, Mario Merz, Panamarenko en Royden Rabinowitch. De keuze voor deze kunstenaars geldt niet als definitieve selectie, wel integendeel: met deze tentoonstelling wil MDD slechts een tipje van de sluier oplichten van de intellectuele rijkdom die een diepgaander onderzoek in deze verzameling kan voortbrengen. In opdracht van MDD brengt onderzoeker Melanie Deboutte in de tentoonstelling verscheidene elementen samen zoals brieven en kunstwerken uit de privécollectie van Hoet, aangevuld met documentair foto- en videomateriaal en ten slotte ook publicaties uit de bibliotheek. Per kunstenaar wordt bestudeerd welke sporen de samenwerking met de tentoonstellingsmaker heeft achtergelaten.
 
Jan Hoet is een spilfiguur binnen de ontwikkeling van de hedendaagse kunst in België. Van zijn aanstelling als conservator van het Museum van Hedendaagse Kunst in Gent (1975) tot de oprichting van S.M.A.K. (1999) en MARTa (2005): steeds heeft hij met vurige toewijding gevochten voor een plek waar de kunst en de kunstenaar kunnen thuiskomen. Hoets instinctieve aanpak en de innige banden die hij onderhield met kunstenaars waren tekenend voor zijn vaak ervaringsgerichte tentoonstellingen. Spraakmakende projecten als Kunst in Europa na ’68 (1980) en Chambres d’Amis (1986) brachten hem in de internationale schijnwerpers, wat kort nadien leidde tot zijn benoeming als artistiek leider van DOCUMENTA IX (1992).

 

d-artagnan | all for advertising