Photo: Henk Schoenmakers
NL EN FR

Photo: Elke Van Laere

Edward Lipski

22/04/2007 - 10/06/2007

Menselijke en dierlijke lichaamsvormen worden door Edward Lipski (°1966 Londen) op een perfectionistische wijze vormgegeven, met veel aandacht voor de 'aantrekkelijkheid' van de buitenkant. Het gebruik van veren, haar, leer en schmink draagt bij aan het realistische zachte uiterlijk van de beelden. Lipski's spel met het mechanisme van afkeer en verlangen laat zich opvatten als een kritiek op onze consumptiemaatschappij, waarin de aandacht voor hetgeen zich onder de oppervlakte van de dingen afspeelt steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. De kunstenaar probeert iets te articuleren waarvoor de mens geen naam heeft maar wat hem wel angst inboezemt, waardoor het rechtstreeks appelleert aan zijn geweten.

d-artagnan | all for advertising