NL EN FR

Picture this: Erwan Maheo

29/01/2006 - 19/03/2006

Hoewel de Patchworks van Erwan Mahéo op het eerste zicht misschien wel sterk doen denken aan de neo-geometrische schilderkunst met sterk omlijnde contouren, toch overstijgt het duidelijk die formele conceptie. Het werk van Mahéo is een imaginaire cartografie of een mentale ruimte die de geometrische vormen overstijgt. Zij verwijzen naar (imaginaire) reizen van de kunstenaar of naar literaire, muzikale of filosofische referenties die hij reconstrueert en reorganiseert in een gecontroleerd ontwikkelingsproces.


d-artagnan | all for advertising