NL EN FR

Picture this: Stijn Cole

02/04/2006 - 30/04/2006

Het gebruik van kleur heeft meer dan een esthetische of symbolische waarde in het werk van Stijn Cole (°1978): het geeft vorm en inhoud aan zijn maatschappij- en wereldbeeld. Voor zijn tijdsstroken maakt hij gebruik van het licht en de daaruit voortvloeiende kleurtonen. Het zijn fotografische vaststellingen van de kleur van de lucht gedurende bepaalde periodes. De rijkdom aan kleurschakeringen van de lucht wordt op een wetenschappelijk aandoende wijze in kaart gebracht. Eenmaal geplaatst in een interieur, lijken ze de band met het exterieure verloren te hebben en functioneren ze als abstracte kleurencomposities. De registratie van de natuur(effecten) via technische kanalen zal ook aan de basis liggen van zijn project voor Picture this!. Daarnaast gaat hij in dialoog met de landschappen uit de verzameling van het museum.


d-artagnan | all for advertising