NL EN FR

Picture this: Peter de Graaff

02/05/2006 - 21/05/2006

Peter De Graaff (°1961, Utrecht) is in zijn werk op zoek naar schoonheid, drama, avontuur en tragiek. Zijn schilderijen kunnen het best als romantisch van aard en barok van uiterlijk beschreven worden.

De werken bestaan uit verschillende verflagen die transparant ogen om een doorgang van de ene naar de andere laag zichtbaar te houden. De horizontale en verticale penseelstreken benadrukken echter tegelijk de platheid, wat als een modernistisch gebaar kan gezien worden.

De mens is in het beeld afwezig. De voorgestelde interieurs bewegen zich als het ware door de tijd en komen in het bewustzijn van de kijker samen tot één geheel, één beleving.


d-artagnan | all for advertising