NL EN FR

Picture this: Marc Vanderleenen

13/11/2005 - 11/12/2005

Voor Picture this! toont de Antwerpse kunstenaar Marc Vanderleenen (1952 Mechelen) een reeks recente schilderijen in combinatie met een aantal maquettes. Vanderleenen houdt het bij figuratie, maar dan vooral in de schemerzone: waar de figuratie stopt, waar het abstracte het overneemt. Te veel figuratie blijft beschrijvend en dus te beperkend, aldus Vanderleenen. In zijn werk daarentegen is nooit iets echt duidelijk.

De houten sculptuurtjes van Marc Vanderleenen lijken interieurs (of elementen daarvan) die heel wankel zijn en proberen overeind te blijven. Het zijn decors waar iets gaat gebeuren of net iets is gebeurd. Sommige stellen bijvoorbeeld ‘explosies’ voor. Naast de esthetiek van die ontploffingen speelt ook de angst voor de dingen die rond ons gebeuren een belangrijke rol. Of ze nu functioneren als maquettes of studies voor zijn schilderijen is niet echt duidelijk. Wel is het zo dat in zijn schilderijen soms dezelfde vormen als in zijn maquettes kunnen herkend worden. De schilderijen zijn steeds in dezelfde zachte toonaarden geschilderd waardoor de (soms wrange) inhoud verglijdt naar vervagende beelden die hun relatie met de realiteit verliezen en zich nestelen in ons onbewustzijn.

Felle kleuren worden hierbij vermeden om een al te gemakkelijke verbeelding van reële beelden te vermijden en dus in de val van de anekdotiek te trappen. Vandaar de grijze en vale kleuren die het beeld tegelijk waziger maken en het idee van angst versterken. Door het vermijden van kleuren en details krijgt de voorstelling iets wezenloos omdat de eigenheid van een bepaald object niet naar voren komt.

De interpretering moet absoluut open blijven. Het werk van Marc Vanderleenen verdraagt geen tekstuele uitleg: het is gemaakt om naar te kijken en om het behagen en onbehagen om beurten te laten spelen. Twee figuren in een omarming kunnen elkaar evengoed aan het wurgen zijn, een sculptuur in een bosomgeving zou ook een verloren gelopen vluchteling kunnen zijn, een neergewaaide boom kan de versperring van een weg betekenen of het oversteken van een rivier mogelijk maken, ... Ook de titels werken niet verduidelijkend maar vergroten de ambiguïteit bij de interpretatie.

In tegenstelling tot vele generatiegenoten is Marc Vanderleenen dus niet op zoek naar dat éne krachtige beeld waarbij gebruik wordt gemaakt van kleur, compositie, structuur, textuur, dynamiek en verhoudingen. Zijn werk houdt ook zeker geen betoog in en het is nog minder een schreeuw om aandacht. Veeleer gaat hij een bepaald thema zeer omzichtig en telkens anders benaderen, waardoor zich reeksen vormen. De beelden die zo ontstaan zijn het resultaat van voortdurende twijfels over de mogelijkheden en het bestaansrecht van de hedendaagse schilderkunst. Hierdoor wordt de onzekerheid en een bepaalde existentiële eenzaamheid duidelijk in het oeuvre van Marc Vanderleenen. Maar bovenal is er die ambiguïteit, de onmogelijkheid om het werk éénduidig te interpreteren.


d-artagnan | all for advertising