Photo: Guy Braeckman
NL EN FR

Richard Venlet

18/01/2004 - 29/02/2004

Richard Venlet gebruikt structuren en vormen als architectuur, instellingen of instanties als referentiepunt voor de ontwikkeling van bepaalde ingrepen, werken of installaties. De meestal abstracte ruimtelijke werken die deze werkwijze oplevert, manifesteren zich als autonoom en compromisloos. De oorspronkelijke aanleiding is vaak architecturaal en moeilijk te achterhalen; de ingreep zelf heeft de neiging zichzelf weg te cijferen om zo plaats te laten voor supplementaire lagen en verruimende invullingen.

Het is in deze context misschien interessant om te verwijzen naar een parabel van Borges waarin een koning een landkaart laat maken die zo gedetailleerd is dat deze uiteindelijk het volledige grondgebied beslaat op schaal 1/1. Deze kaart is een hyperrealiteit, een nieuwe laag , een ontdubbeling van de realiteit.

Ook Venlet herinterpreteert met zijn werk de realiteit door gegeven contexten zowel formeel als mentaal te verschuiven.

Met MDDGRID stelt Venlet een ruimtelijke constellatie voor die de verschillende ruimtes van het museum met elkaar verbindt; museale en perifere functies worden in een totaalbeeld opgenomen. Hij inspireert zich hiervoor op het onderliggende rastermotief volgens dewelke het museumgebouw is opgebouwd. Het raster als belangrijke actor binnen het modernisme, waarvan het museum een architecturale nakomeling is, wordt in MDDGRID losgetrokken van zijn basis. MDDGRID verzelfstandigt zich volledig en doet daarbij aanspraak op omschrijvingen als catwalk, steiger, infiltrant, drager en sculptuur.

In relatie met deze tentoonstelling wordt een installatie heruitgevoerd die Venlet in 1990 realiseerde in het MDD en die deel uit maakt van de collectie. Ze vormt voor Venlet een belangrijk referentiepunt binnen zijn oeuvre. Door het parallel presenteren van dit werk en MDDGRID neemt hij zowel de conditie van het museum als zijn eigen werk als referentie.

d-artagnan | all for advertising