NL EN FR

Deurle 11/7/73

18/01/2004 - 29/02/2004

met o.a. Carl Andre, Art & Language, Marcel Broodthaers, Daniël Buren, Cadere, Hans Haacke, Sol LeWitt, Niele Toroni, Lawrence Weiner, e.a.

In de zomer van 1973 vond in het Museum Dhondt-Dhaenens een merkwaardige en ook tamelijk controversiële tentoonstelling plaats. ‘Deurle 11/7/73’ werd door Fernand Spillemaeckers van galerie MTL georganiseerd naar aanleiding van een congres over kunst en haar culturele context in Ter Kameren, Brussel. Hieraan namen belangrijke kunstenaars deel zoals Carl André, Art & Language, Marcel Broodthaers, Daniël Buren, Cadere, Hans Haacke, Sol LeWitt, Niele Toroni en Lawrence Weiner.

De tentoonstelling in Deurle bestond uit het tonen van ingezonden documenten van en over een aantal van deze kunstenaars en een ‘Barre de bois rond’ van André Cadere. Er verscheen bovendien een gelijknamige catalogus.

Het afgelopen jaar maakten verschillende mensen mij attent op deze tentoonstelling waarvan in de archieven van het MDD elk spoor ontbrak. Aangezien de tentoonstelling een cruciale rol speelde en vanwege de lacune in ons archief werd de huidige tentoonstelling opgezet die een beeld probeert te scheppen van wat er toen te zien was. De tentoonstelling wil bovendien een aanzet zijn tot een verdere studie van de activiteiten van MTL


d-artagnan | all for advertising