NL EN FR

Karel Van de Woestijne

14/03/2004 - 25/04/2004

In de lente van mijn land
Karel en Gustave Van de Woestijne, Carl De Cock, e.a.
i.s.m. Piet Boyens

In 2004 is het vijfenzeventig jaar geleden dat de dichter Karel van de Woestijne stierf. De bekende bundel ‘Het vader-huis’ (1903) werd voor het grootste gedeelte in Latem geschreven. Door zijn langdurige verblijf in de gemeente en zijn ‘Laethemsche brieven over de Lente’ is de naam van de dichter voorgoed aan de gemeente verbonden. Ze was voor hem vooral belangrijk vanwege de natuur die hij omschreef als "het Eden der moderne Vlaamsche kunst". Het levendige kunstenaarsmilieu in Latem, waarvan zijn jongere broer en schilder Gustave van de Woestijne deel uit maakte, was voor hem aanleiding om het dorp later "het Barbizon, het Worpswede, het Laren van Vlaanderen" te noemen.

De Gemeente Sint-Martens-Latem onthult in het voorjaar van 2004 een buste van Karel van de Woestijne en organiseert bij die gelegenheid ook een gelijknamige poëzieprijs.

Gustave van de Woestijne verbleef van 1900 tot 1909 in Latem. Deze periode staat in het teken van een mystiek-religieus symbolisme dat de bewondering voor de Vlaamse en Italiaanse Primitieven combineert met stijlelementen van de Art Nouveau. Hij werd bij uitstek de iconograaf van de boerenbevolking van Latem. Het MDD bezit twee schilderijen van hem die in deze tentoonstelling een centrale plaats zullen innemen.

De deelname van het MDD aan de Erfgoeddag op zondag 18 april, met als thema "’t Zit in de familie", zal in het teken staan van de broers Van de Woestijne.


d-artagnan | all for advertising