NL EN FR

Pieter Vermeersch

09/05/2004 - 27/06/2004

Voor het MDD realiseert Vermeersch drie werken die in feite de drie polen vertegenwoordigen waarbinnen hij werkt. Hij schildert een dégradé, een langzaam intenser wordend kleurvlak, langs de binnen- én buitenkant van een muur van het museum (0-100% zwart, 2004). Deze techniek uit de landschapsschilderkunst verzelfstandigd hij, maar door de verbinding/wisselwerking tussen binnen en buiten laat hij haar ook nadrukkelijk deel uitmaken van het landschap. Bovendien is het werk door de subtiele kleuropbouw een prikkelende kijkervaring die gefrustreerd wordt door het feit dat het nooit in zijn geheel gezien kan worden. Average colour n°3 (MDD) is een werk dat de gemiddelde kleurwaarde van de collectie van het MDD bepaald. Het tast de autonomie van het individuele kunstwerk aan, stelt het in vraag tegenover de groep waarvan het deel uitmaakt en benadert elke figuratieve inhoud dusdanig technisch dat deze erdoor weggevaagd wordt. Het eindresultaat is schijnbaar objectief, maar door de verschillende kleurnuances ook zeer gelaagd en uiteindelijk even suggestief als het vertrekpunt. Dit werk is voor Vermeersch ook een manier om de oude collectie binnen de tentoonstelling te brengen. Door de manier waarop hij de werken uit de oude collectie benadert, is er sprake van een letterlijke grensvervaging tussen oud en nieuw.

Tenslotte is er een groot nieuw schilderij dat sterk documentair van aard is. Het fotorealistische karakter staat in sterk contrast met de procesmatige inhoud: twee mensen kijken naar een test voor een dégradé muurschildering. Het is een schilderij dat de spanning tussen figuratie en abstractie onderzoekt, tussen het statische en beweeglijke. Het kijkt naar de grens van het schilderen zelf en legt daardoor een link tussen en naar de twee andere werken.

d-artagnan | all for advertising